Usługi związane z wywozem gruzu

Usługi związane z wywozem gruzu

Każdy większy remont domu czy mieszkania wiąże się z koniecznością utylizacji gruzu, który powstaje na skutek wprowadzanych zmian w strukturze murów i ścian. W mieście nie ma możliwości, by gdzieś, w jednym miejscu, zgromadzić cały powstały gruz i na koniec wywieźć go do utylizacji. Trzeba radzić sobie inaczej. Przepisy wyraźnie określają tu obowiązek inwestora, który w takim przypadku musi podstawić pod dom, w dogodnym miejscu na chodniku, kontener lub worki na gruz. 

Kontener czy worki na gruz? 

 Najmniejszy z kontenerów na gruz posiada pojemność 2m3. A to oznacza, że przeznaczony on jest do sporego już remontu. Jednak nie zawsze taka pojemność jest niezbędna i warto skorzystać z innej opcji, jaką są worki na gruz Warszawa. Workami na gruz w Warszawie dysponuje choćby firma Gruzmax, która rozprowadza je jako Big-Bag. Tego rodzaju pojemniki dużo łatwiej zapełnić i istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że nawet przy średnim remoncie nie zostanie w nich odrobiny miejsca. Każdy worek ma pojemność 1m3 i ładowność 1,5 tony. 

Jak działa wywóz gruzu w Warszawie?

Aby otrzymać worki na gruz,  należy wykonać telefon do firmy https://gruzmax.pl/. Rozmowa z pracownikiem ma pomóc ustalić wszystkie szczegóły operacji w taki sposób, by osoba, która do tej pory nie miała do czynienia z obowiązkiem wywozu gruzu, poczuła się w tym temacie bezpiecznie. W trakcie ustaleń telefonicznych pracownik przyjmuje do realizacji zlecenie, pomaga ustalić przewidywaną ilość gruzu i doradza w kwestii ilości worków, jakie należy dostarczyć pod wskazany adres. Worki na gruz Warszawa dostarczane są na miejsce przez kierowcę lub można odbierać je osobiście z firmy. 

Wywóz gruzu zostaje zrealizowany automatycznie po 72 godzinach lub na podstawie indywidualnych ustaleń z inwestorem. Najważniejszą częścią zlecenia dla inwestora jest przeniesienie na Gruzmax obowiązku utylizacji czy recyklingu odpadów. Dzięki usłudze wywozu gruzu inwestor nie musi ani zajmować się zgodą na zajęcie pasa chodnika pod worki na gruz ani nie musi osobiście zadbać o recykling odpadów remontowych. 

Recykling odpadów remontowych

Pozyskany gruz z worków zostaje poddany przez Gruzmax recyklingowi. W pierwszej kolejności musi on zostać przesiany, tak by usunąć z niego niepotrzebne domieszki po remoncie. Następnie rozdrabnia się go kruszarką, by ponownie, już rozdrobniony i przygotowany gruz, wprowadzić do obiegu, choćby w drogownictwie. 

Gromadzenie gruzu w workach i wywóz w dogodnym dla inwestora terminie to optymalne cechy usługi, która obligatoryjnie obciąża inwestora. Warto więc sprawić, by przebiegła ona jak najsprawniej. 

Stoły i krzesła firmy Paged Kto i jak używa łańcuchów sworzniowych?
Comments are closed.