Zawory zwrotne do instalacji – jak je zastosować?

Zawory zwrotne do instalacji – jak je zastosować?

Zawór zwrotny to bardzo ważny element montowany w instalacjach hydraulicznych, grzewczych oraz ze sprężonym powietrzem. Nic w tym dziwnego, ponieważ jego głównym zadaniem jest nie tylko zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych elementów takich jak np. pompa, ale także stałe regulowanie przepływu powietrza, wody i innych mediów, dzięki czemu wspomniane wyżej instalacje mogą pracować poprawnie.

Czym jest i za co odpowiada zawór zwrotny?

Zawory zwrotne to bardzo istotne elementy w przypadku praktycznie każdej instalacji ciśnieniowej tj. zarówno hydraulicznej, jak i centralnego ogrzewania, ponieważ dbają o regulację przepływu cieczy we właściwym kierunku, jednocześnie blokując przepływ tego samego medium w kierunku przeciwnym. Bez wspomnianego elementu poprawne działanie całego układu byłoby praktycznie niemożliwe, ponieważ ich brak może doprowadzić do występowania przecieków w instalacji, co z kolei prowadzi nie tylko do awarii, ale także uszkodzenia pompy.

Zasada działania zaworu zwrotnego

Zawory zwrotne to urządzenia samoczynne, w przypadku których nie jest wymagane podłączenie żadnych systemów sterujących. Podczas działania wykorzystują różnicę ciśnień, która w momencie przekroczenia wartości progowej i pojawienia się na elemencie dławiącym otwiera bądź zamyka przepływ.

Z jakich materiałów są wykonywane zawory zwrotne?

Zawory zwrotne produkowane są z różnego rodzaju materiałów takich jak m.in. stal, stal nierdzewna, polipropylen, mosiądz oraz inne tworzywa sztuczne, co jest ściśle związane z warunkami pracy urządzenia, rodzaju medium roboczego, jak również wymagań danej branży. Należy jednak pamiętać, że najistotniejszym czynnikiem w przypadku zaworów zwrotnych, na jaki należy w szczególności zwrócić uwagę, jest rodzaj przepływającego medium roboczego, uwzględniając przy tym:

  • stan skupienia,
  • poziom agresywności,
  • wielkość przepływu,
  • wymagane ciśnienie otwarcie zaworu.

Rodzaje zaworów zwrotnych

Omawiane elementy instalacji ciśnieniowych nie tylko produkowane są z rozmaitych materiałów, ale także występują w wielu różnych wariantach, przez co nie zawsze wyglądają tak samo i nie we wszystkich rodzajach układów można je stosować. Wśród najczęściej spotykanych typów należy wymienić zawory zwrotne:

  • kulkowe,
  • grzybkowe,
  • membranowe,
  • klapkowe.

Oczywiście istnieje jeszcze inna typologia podziału zaworów zwrotnych na elementy z obciążeniem lub bez obciążenia. Mimo że budowa i instalacja, w której można zastosować poszczególne typy zaworów, jest inna, to zasada ich działania jest bardzo podobna, o ile nie taka sama.

Co zawiera projekt budowlany – sprawdź Wentylacja – dlaczego jest taka ważna i jakie funkcje pełni?
Comments are closed.